Om oss

Vi är kusiner, bästa vänner och kollegor som gärna umgås och arbetar tillsammans. Vi har adderat erfarenheterna från våra yrkesbakgrunder med olikheterna i våra personligheter och ur det har Inspiratörerna vuxit fram. Vår affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att uppdatera och uppgradera den fysiska arbetsmiljön. Vi är övertygade om att upplevelsen av estetiken i denna miljö påverkar människor positivt eller negativt. Den goda arbetsplatsen har alltid varit viktig för oss och det känns därför självklart att det är här vi bidrar med vårt kunnande. Vi skapar arbetsrum som inbjuder till såväl arbetslust som arbetsro. I våra rum ökar glädjen, kreativiteten och välbefinnandet.


Gisela

Min bakgrund är inom grafisk design, butikskommunikation och marknadsföring. Jag har erfarenhet från både små och stora arbetsplatser och har även drivit eget företag i 20 år. I många år har jag arbetat med att bygga upp miljöer till mässor, events, utställningar och butiker. Jag tror verkligen på nyttan i att öka kreativiteten hos människor – det är något vi alla mår bra av. Att arbetsplatsen ska inspirera dig dagligen är mitt motto.

Elisabeth

Att ta till vara på befintliga resurser och skapa de bästa förutsättningarna för deras blomstring, oavsett om det gäller människor, materiella ting eller miljöer, är en drivkraft för mig. Jag var under många år verksam inom reklam- och produktmediabranschen, både som arbetsgivare och anställd. Övergripande handlade det om att förmedla rätt känslor, stärka varumärken och bygga goda relationer. Det fortsätter följa med mig när jag idag coachar människor till förbättrad hälsa genom en sundare livsstil och där upplevelsen av arbetsplatsen är en viktig del.