Välkommen till Inspiratörerna

Vi skapar personliga och inspirerande arbetsmiljöer för ökad kreativitet och välmående. Hållbarhet och ert varumärke är i fokus när vi omvandlar era arbetsrum – oavsett om det är hemma eller på den gemensamma arbetsplatsen.


Varumärke

Vi börjar med att lära känna ert företag. Vilka ni är, vad ni står för, hur ni arbetar och vad ni vill uppnå med den nya arbetsmiljön. Vi utgår från ert varumärke och den image det står för. Vad vill ni förmedla gentemot kunder och andra samarbetspartners? Vilken typ av medarbetare vill ert företag attrahera och behålla? Våra projekt startar alltid med djupintervjuer, både med ledning och medarbetare för att få en helhetsförståelse. Genom vår bakgrund i den grafiska branschen har vi kunskap om och förståelse för hur viktigt det är att varumärket genomsyrar alla delar av verksamheten – även den fysiska arbetsmiljön.

Hållbarhet

Vi inventerar befintlig arbetsmiljö och ser vad som kan tas tillvara. Hållbarhet är en av grundpelarna i vår verksamhet. Vi försöker återvinna och uppdatera så mycket som möjligt av er befintliga inredning. Att återbruka är inte bara kostnadseffektivt utan också ett bidrag till ett mer hållbart klimat. Inredning får gärna vara tidlös – men rätt i tiden. För oss är hållbarhet dessutom att arbeta långsiktigt med såväl den fysiska som psykiska arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö främjar glädje och hälsa på jobbet, öppnar upp för goda samtal och ökar kreativiteten.

Kreativitet & Hälsa

Den fysiska miljön påverkar oss människor mer än vi tror. En bra arbetsmiljö består inte bara av funktion, rätt ergonomi, ljus och ljuddämpning – även om vi i varje uppdrag utgår från dessa grunder. Vackra miljöer inspirerar alla sinnen och har en positiv inverkan på såväl vår kreativitet som hälsa. Det blir lättare att tänka i nya banor och få andra perspektiv. Vi skapar miljöer som inbjuder till samarbete och öppen kommunikation. Att göra en förändring av den fysiska arbetsmiljön kan ge en nystart åt hela verksamheten och bidra till både ökad produktivitet och lönsamhet.

Vår verktygslåda

Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss. Oavsett om du jobbar själv hemma eller om er arbetsplats består av flera hundra medarbetare så kan ni anlita oss. Vi planerar, projektleder och genomför arbetet helt utifrån era behov men med Inspiratörernas unika signum. Vår verktygslåda är välfylld tack vare våra samlade erfarenheter och olika kompetenser. Självklart samarbetar vi med duktiga hantverkare och använder oberoende leverantörer där det behövs. Välkommen att kontakta oss med just ert projekt.